2015-03-30     Amelii, Dobromira, Leonarda     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    

 

 ZMIANA GODZIN PRACY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, że od dnia 2 lutego 2015r. następują zmiany

w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy po zmianach:

   

pn, wt, czw, pt 7:30 - 15:00

środa 8:00 - 18:00

  26.03.2015r. - Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że dnia 18 marca 2015 roku została podjęta Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Czernica w sprawie wprowadzenia Programu Czernicka Karta Dużej Rodizny 3+. Uchwała wchodzi z dniem 1 czerwca 2015 roku.

 


25.03.2015r. - Projekty realizowane przez nasze Stowarzyszenie w roku 2015

 

Informujemy, że w ramach zadań publicznych Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy z wniosków konkursowych w roku 2015 otrzymało dotację z Gminy Czernica na realizację projektów pt.: „Akademia dla aktywnych” (w ramach działania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu) oraz "Aktywni w każdym wieku" (w ramach zadania publicznego "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym").

 

O planowanych działaniach w ramach projektów będziemy informować na bieżąco na stronie: www.gops.czernica.pl.

 


06.03.2015r. - Dzień kobiet z tulipanem 

        

 

W dniu 4 marca 2015 r. sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy była przepełniona i bardzo kolorowa, a to za sprawą Pań, które przyszły wspólnie poświętować zbliżający się Dzień Kobiet.

 

 

Wiecej ...

 

 


24.02.2015  - Dyżur psychologa odwołany w dniu 10.03.2015

 

Informujemy, że punkt poradnictwa psychologicznego będzie nieczynny w dniu 10.03.2015r.

 


20.02.2015r. - Zapraszamy na Dzień Kobiet w GOPS

 

    ZAPRASZAMY

na spotkanie z okazji "Dnia Kobiet",

które odbędzie się w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78.


Przy słodkim poczęstunku zapraszamy ponadto na kabaretowy występ wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy GOPS.

 

Wiecej ...


18.02.2015r. - Dyżury prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu w dniach 23 - 28 lutego 2015 r.

 

     Informujemy, że w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw przypadającym w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia  - Fabrycznej przy ul. Sądowej 2 we Wrocławiu pełnione będą dyżury przez prokuratorów w godzinach urzędowania jednostki, tj. od godz. 7:30 do 15:30.

 

Więcej...


10.02.2015r. - Nabór do "Czernickiej Grupy Teatralnej"

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy ogłasza nabór do "Czernickiej Grupy Teatralnej"

 

 

Więcej...

 

 

 


10.02.2015r. - Walentynki w Bibliotece w Czernicy

 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci oraz wykład pt.: "Pokochaj siebie"

 

Więcej ...

 

 


10.02.2015r. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 23 do 28 lutego organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W dniach 23-28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów.

Więcej ...


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Więcej ...

 


05.02.20124  - Żywność z P C K

             
Od dnia 30. 01.2015r. w siedzibie  GOPS  w Czernicy wydawane są produkty żywnościowe dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych na podstawie listy złożonej w PCK sporządzonej przez pracowników socjalnych. Pozostałe osoby i rodziny spełniające w/w kryterium dochodowe mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych po skierowania, na podstawie których mogą osobiście odbierać żywność w PCK we Wrocławiu.

Żywność z PCK na podstawie skierowania z GOPS można odbierać we wtorki i czwartki w godzinach od 9 do 13 we Wrocławiu , ul. Bujwida 34 ( do wyczerpana zapasu ).

 Więcej...

 


21.01.2015  - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że Stowarzyszenie "INTRO" z Wrocławia oferuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną dla osób i ich rodzin pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Więcej ...


14.01.2015  - Dyżur psychologa odwołany w dniu 20.01.2015

 

Informujemy, że punkt poradnictwa psychologicznego będzie nieczynny w dniu 20.01.2015r.

 


12.01.2015  - Wsparcie dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców z PUP Wrocław

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w szczególności w postaci:
- dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- finansowania szkolenia osób uprawnionych,
- bonów dla bezrobotnych do 30 roku życia,

CAZ Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zaprasza również wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem zatrudnienia osób bezrobotnych.

Więcej ...


12.01.2015  - Zabawa Mikołajkowa dla dzieci

 

 

    Jak co roku w grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zorganizował dla dzieci z terenu gminy spotkanie ze św. Mikołajem. Odbyło się ono 5 grudnia 2014r. w świetlicy wiejskiej w Czernicy jako działanie środowiskowe projektu systemowego „Aktywni- potrzebni”. W imprezie wzięło udział około 100 dzieci.

 

Więcej ...

 


12.01.2015  - Wigilia dla osób starszych i samotnych

 

     Święta Bożego Narodzenia, to święta najbardziej uroczyste i rodzinne w naszej kulturze. To czas, w którym nikt nie powinien być sam. Tradycją stało się, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy organizuje właśnie w tym okresie spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej Gminy.

Więcej ...

 


09.01.2015 - Siedem lat aktywizacji osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywni Potrzebni"

 

 

 

 

W środę 17 grudnia 2014r. odbyła się  konferencja,  która była podsumowaniem ostatniej siódmej edycji projektu systemowego „Aktywni - potrzebni”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...) Siedmioletnia inicjatywa GOPS obejmowała aktywną integrację społeczno- zawodową, zdrowotną  i edukacyjną, jak również działania środowiskowe. (...)

 

Więcej...

 

 


08.01.2015Nabór do pracy na stanowisko pracownika socjalnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Forma zatrudnienia: pełny etat na podstawie umowy o pracę. Miejsce pracy - GOPS Czernica - teren gminy Czernica

Więcej...

 

 23.12.2014 - Po pomoc żwnościową - ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Od grudnia 2014r.rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020,  ( PO PŻ ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby najbardziej potrzebujące,  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684 zł, a dochód osoby samotnej 813 zł - mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego po skierowanie na odbiór pomocy żywnościowei.  Żywność wydawana jest przez Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywieniowych oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.
 
 
 
 
 
 

 

A r c h i w u m


 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : gops.czernica@ iap.pl