2017-01-18     Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski    

 

 

 Zapraszamy na profil Gops Czernica na Facebooku!

 

 

 

  

 

17.01.2017r. - Podwyższenie kryterium dochodowego do pomocy żywnościowej

 

Informujemy, że od 1.01.2017 r zmieniły się kryteria kwalifikowalności osób i rodzin do statusu osoby znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Więcej...

 


17.01.2017r. - Wypłata świadczenia wychowawczego 500+

 

W związku z pismem z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 02.0.2017r. Nr ZP-ZS.3146.1.2017.TZ dotyczącego przekazywania środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że od stycznia 2017 świadczenie wychowawcze 500+ będzie wypłacane w późniejszym terminie niż dotychczas tj. w drugiej dekadzie każdego miesiąca po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego

 

 


12.01.2017r. - Ustawa za życiem - 4000+

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 poz. 1860)

 

Ustawa przewiduje wypłatę  jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł  z tytułu urodzenia się  żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

 

Więcej...

 


12.01.2017r. - Występ dzieci i młodziezy ze świetlic na sesji Rady Gminy Czernica

 

    W dniu 11 stycznia 2017 dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej „KUŹNIA” z Czernicy oraz z Chrząstawy, działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawili program słowno – muzyczny uczestnikom sesji w Urzędzie Gminy. Podczas tego spotkania można było powrócić myślami do ciepłych wspomnień związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wesołe kolędy oraz poezja wprowadziły wszystkich w niezwykły nastrój. W występie wzięło udział troje zagranicznych wolontariuszy z Chin i Sri Lanki. Wychowankowie wręczyli również uczestnikom spotkania upominki, które samodzielnie wykonali w trakcie zajęć artystycznych. Podczas spotkania odbyła się  wystawa prac i zdjęć promujących działania świetlic środowiskowych na terenie naszej gminy.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć...

 


09.01.2017r. - Zajęcia w Bibliotece w Nadolicach Wielkich pt.:"Zróbmy scenę".

 

 

 

 


09.01.2017r. - Akcja zima. Nie bądź obojętny!

 

 

 

 


09.01.2017r. - Zajęcia w Świetlicach środowiskowych

 

Kochani zapraszamy do świetlic środowiskowych, wolontariusze z różnych stron świata chcą Was poznać, będzie się działo !

 

 

 


09.01.2017r. - Praca- opiekunka środowiskowa

 


 

A r c h i w u m


 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : gops.czernica@ iap.pl