2015-01-29     Franciszka, Konstancji, Salomei     "Człowiek stosując przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu" - Lew Tołstoj    

 

 ZMIANA GODZIN PRACY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, że od dnia 2 lutego 2015r. następują zmiany

w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.

 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy po zmianach:

pn, wt, czw, pt 7:30-15:00

środa 8:00 - 18:00

 

 


 


21.01.2015r. - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że Stowarzyszenie "INTRO" z Wrocławia oferuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną dla osób i ich rodzin pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Więcej ...


14.01.2015r. - Dyżur psychologa odwołany w dniu 20.01.2015

 

Informujemy, że punkt poradnictwa psychologicznego będzie nieczynny w dniu 20.01.2015r.

 


12.01.2015 r. - Wsparcie dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców z PUP Wrocław

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w szczególności w postaci:
- dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- finansowania szkolenia osób uprawnionych,
- bonów dla bezrobotnych do 30 roku życia,

CAZ Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zaprasza również wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem zatrudnienia osób bezrobotnych.

Więcej ...


12.01.2015r. - Zabawa Mikołajkowa dla dzieci

 

    Jak co roku w grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zorganizował dla dzieci z terenu gminy spotkanie ze św. Mikołajem. Odbyło się ono 5 grudnia 2014r. w świetlicy wiejskiej w Czernicy jako działanie środowiskowe projektu systemowego „Aktywni- potrzebni”. W imprezie wzięło udział około 100 dzieci.

 

Więcej ...

 


12.01.2015r. - Wigilia dla osób starszych i samotnych

 

     Święta Bożego Narodzenia, to święta najbardziej uroczyste i rodzinne w naszej kulturze. To czas, w którym nikt nie powinien być sam. Tradycją stało się, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy organizuje właśnie w tym okresie spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej Gminy.

Więcej ...

 


09.01.2015 - Siedem lat aktywizacji osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywni Potrzebni"

 

 

W środę 17 grudnia 2014r. odbyła się  konferencja,  która była podsumowaniem ostatniej siódmej edycji projektu systemowego „Aktywni - potrzebni”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...) Siedmioletnia inicjatywa GOPS obejmowała aktywną integrację społeczno- zawodową, zdrowotną  i edukacyjną, jak również działania środowiskowe. (...)

 

Więcej...

 


08.01.2015Nabór do pracy na stanowisko pracownika socjalnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Forma zatrudnienia: pełny etat na podstawie umowy o pracę. Miejsce pracy - GOPS Czernica - teren gminy Czernica

Więcej...

 

 23.12.2014 - Po pomoc żwnościową - ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Od grudnia 2014r.rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020,  ( PO PŻ ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby najbardziej potrzebujące,  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684 zł, a dochód osoby samotnej 813 zł - mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego po skierowanie na odbiór pomocy żywnościowei.  Żywność wydawana jest przez Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywieniowych oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.
 
 
 
 
 
 

 

A r c h i w u m


 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : gops.czernica@ iap.pl