2015-04-02     Franciszka, Malwiny, Władysława     "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek    
Strona główna -> KONTAKT

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
55-003 CZERNICA  ul. WROCŁAWSKA 78
tel /fax  71 318 01 80,  71 318 00 34,  fax wew. 25
NIP 912 10 31 843,  REGON 005941820  

 

e-mail: gops.czernica@iap.pl

Strona internetowa: www.gops.czernica.pl

Konto: BS Oława O/JELCZ-LASKOWICE 20 95850007 0020 0200 2886 0001

 

Map of Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1500,     środa  800 -1800 

 


 

KIEROWNIK GOPS

 

Krystyna Zaraś

e-mail: k.zaras@gops.czernica.pl

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków : poniedziałek 1000 - 1400

 

 

Biuro obsługi klienta - sekretariat ośrodka

 

Ewa Ławniczak   - pok. nr 10

Stanowisko ds organizacyjnych

tel. 71 318 01 80,  wew. 16

 e-mail: e.lawniczak@gops.czernica.pl

 

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 

Główny Księgowy

 Sabina Jasińska  - pok. nr 11

tel. 71 318 01 80,  wew. 19

e-mail: s.jasinska@gops.czernica.pl

 

 

Zofia Gębala  -  Stanowisko ds kadr i płac  - pok. nr 11

tel. 71 318 01 80,  wew. 19

e-mail: z.gebala@gops.czernica.pl

 

 

DZIAŁ PRACY  ŚRODOWISKOWEJ

 

Pracownicy socjalni.  Godziny przyjęć interesantów:  codziennie  - do godz. 1000   

-   po godz. 1000 praca w terenie

 

 

Maria Bernal -  Koordynator pracy socjalnej - pok nr 3

Rejon pracy socjalnej : Czernica

tel. 71 318 01 80,  wew. 14

e-mail: m.bernal@gops.czernica.pl

 

 

Agata Wojtaszewska  -  pok. nr 1

Rejon pracy socjalnej : Dobrzykowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Krzyków

tel. 71 318 01 80,  wew. 12

e-mail: a.wojtaszewska@gops.czernica.pl

 

 

Anna Galińska  - pok. nr 1

Rejon pracy socjalnej : Gajków, Kamieniec Wrocławski, Łany

  tel. 71 318 01 80,  wew. 12

e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl

 

 

Urszula Zając  - pok. nr 2

Rejon pracy socjalnej : Ratowice, Wojnowice, Jeszkowice

tel. 71 318 01 80,  wew. 13

e-mail: u.zajac@gops.czernica

 

 

Radosław Kozłowski  - pok. nr  2

Rejon pracy socjalnej - Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka

tel. 71 318 01 80, wew. 13

e-mail: r.kozlowski@gops.czernica.pl

 

 

Joannna Dyrka - Asystent rodziny - pok. nr 13

tel. 71 318 01 80 wew. 20  (w czasie dyżuru)

słuzbowy tel.kom 607 299 210 (w godzinach pracy ośrodka)

e-mail: j.dyrka@gops.czernica.pl

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

 

Renata Godek - Fiet   -  Koordynator integracji społecznej  - pok. nr 12

- świadczenia pomocy społecznej

tel. 71 318 01 80,  wew. 18

 e-mail: r.godek-fiet@gops.czernica.pl

 

 

Dominka Ławniczak  -  pok. nr 4

- fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne, dodatek energetyczny

tel. 71 318 01 80, wew. 15

 e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

 

 

Paula Stęplowska  - pok. nr 4

- świadczenia rodzinne

tel. 71 318 01 80,  wew. 15

 e-mail: p.steplowska@gops.czernica.pl

 

 

PUNKT  KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY  ( prawnik, psycholog ) - pok. nr 13 

tel. 71 318 01 80,  wew. 20 ( w czasie dyżurów )

 

 

Wyswietlen: 7845
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : gops.czernica@ iap.pl